Gebruikersvoorwaarden

Welkom bij Kentekenklojo! Voordat je onze applicatie gebruikt, verzoeken wij je vriendelijk om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen. Deze voorwaarden regelen het gebruik van Kentekenklojo (hierna: Kentekenklojo, de applicatie, het platform, de dienst). Door gebruik van de applicatie geef je aan akkoord te zijn met deze Gebruikersvoorwaarden.

1. Beschrijving van de dienst #

Kentekenklojo biedt een platform aan waar gebruikers meldingen kunnen maken van slecht rijgedrag op basis van kentekens. Deze meldingen worden gemaakt door gebruikers en zijn bedoeld om andere weggebruikers te informeren en bewust te maken van mogelijk gevaarlijk rijgedrag. Kentekenklojo behoudt zich het recht voor om de dienst op elk moment te wijzigen of stop te zetten, geheel naar eigen goeddunken.


2. Gebruikersgedrag #

Door gebruik te maken van Kentekenklojo stem je ermee in om de dienst op een verantwoordelijke, respectvolle en wettige manier te gebruiken. Het is niet toegestaan om:

  • Meldingen te maken in situaties die anderen in gevaar kan brengen.

  • Valse meldingen te maken die onjuiste informatie bevatten.

  • Meldingen te maken met ongepast taalgebruik of andere vormen van haatdragende berichten te plaatsen.

  • Persoonlijke informatie van andere gebruikers te misbruiken en te plaatsen, zoals het publiceren van privégegevens, locaties, adresgegevens, namen of andere herleidbare informatie.

  • De dienst te gebruiken voor illegale activiteiten die in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving of activiteiten die schadelijk zijn voor anderen.

  • De dienst te belemmeren of verstoren, of andere acties die de beschikbaarheid en integriteit van het platform in gevaar brengen.

Kentekenklojo behoudt zich het recht voor om meldingen te verwijderen en de toegang tot de dienst te beperken voor gebruikers die zich niet houden aan deze gebruiksvoorwaarden.


3. Gebruik en Veiligheidswaarschuwing #

Kentekenklojo is bedoeld voor gebruik binnen Nederland en is specifiek ontworpen om bij te dragen aan een veiligere verkeersomgeving. We benadrukken echter dat het gebruik van onze applicatie tijdens het rijden ten strengste wordt afgeraden.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het maken van meldingen tijdens het rijden gevaarlijk kan zijn en de aandacht van de bestuurder kan afleiden, wat kan leiden tot ongelukken en letsel. Kentekenklojo is bedoeld om verkeersovertredingen en asociaal rijgedrag te melden op een verantwoorde en veilige manier.

Daarom benadrukken wij dat het gebruik van Kentekenklojo tijdens het rijden verboden is en dat gebruikers te allen tijde de verkeersregels moeten naleven en zich moeten concentreren op de veiligheid op de weg. Het is verboden om meldingen te maken in situaties die anderen in gevaar kunnen brengen of de verkeersveiligheid kunnen schaden.

Wanneer je ervoor kiest om je telefoon te gebruiken tijdens het rijden, is het belangrijk om te onthouden dat andere gebruikers deze overtreding kunnen melden via Kentekenklojo. Het is dan ook in het belang van iedereen en jijzelf om de verkeersveiligheid te respecteren en afleiding tijdens het rijden te vermijden.


4. Privacybeleid #

Het privacybeleid van Kentekenklojo beschrijft hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens wanneer je onze dienst gebruikt. Door gebruik te maken van Kentekenklojo stem je in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van informatie zoals beschreven in ons privacybeleid. Wij streven ernaar om jouw privacy te beschermen en nemen passende maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.


5. Intellectuele eigendommen #

Alle inhoud op Kentekenklojo, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, software en handelsmerken, zijn eigendom van Kentekenklojo of zijn licentiegevers en zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om enig materiaal van Kentekenklojo te kopiëren, reproduceren, distribueren, overdragen, uit te zenden, weer te geven, te verkopen, te licentiëren of anderszins te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kentekenklojo of door de door Kentekenklojo gegeven methodes.


6. Aansprakelijkheid #

Kentekenklojo streeft ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, maar kan niet garanderen dat de informatie op ons platform altijd volledig, nauwkeurig of actueel is. Gebruik van de dienst is op eigen risico en Kentekenklojo is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik van de dienst.

Kentekenklojo is niet verantwoordelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie die wordt verstrekt door gebruikers van de dienst. Kentekenklojo is niet aansprakelijk voor eventuele claims, kosten, verliezen, schade, aansprakelijkheid of uitgaven die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de dienst.

Kentekenklojo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites of mobiele applicaties die kunnen worden bereikt via links op onze website of mobiele applicatie. Het plaatsen van links naar externe websites of mobiele applicaties impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van de inhoud of diensten die op die websites worden aangeboden.

Het gebruik van Kentekenklojo houdt in dat je Kentekenklojo, zijn medewerkers, vertegenwoordigers en partners vrijwaart van enige claims of eisen, inclusief redelijke advocatenkosten, die voortvloeien uit jouw gebruik van de dienst of schending van deze voorwaarden.


7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden #

Kentekenklojo behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op deze pagina zijn gepubliceerd. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren op updates van de voorwaarden. Het voortdurende gebruik van Kentekenklojo na het plaatsen van wijzigingen aan de voorwaarden vormt jouw acceptatie van dergelijke wijzigingen.


8. Contact #

Als je vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op via contact@kentekenklojo.nl


Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 5 april 2024.